AKTS/DE Koordinatörleri
Kayıt İşlemleri
Uluslararası İlişkiler
İkili Sözleşmeler
AKTS Dökümanları
Diploma Eki
İlk Erasmus Öğrencilerimiz
 
Kayıt İşlemleri

Ege Üniversitesinde;  her eğitim-öğretim yılı Üniversite Senatosunun belirleyeceği tarihte başlar. Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl (final sınavları dahil) 16 hafta dır.

Ege Üniversitesinde eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler, kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak her yıl ilan edilen tarihler arasında kayıtlarını yaptırmaktadırlar. Ege Üniversitesi giriş ve kayıtlarla ilgili her türlü işlem, Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın işbirliği ile yapılır

Ege Üniversitesinde eğitim görmeye hak kazanan adaylar, adreslerine gönderilen tanıtıcı broşür ve belgeler doğrultusunda, internet üzerinden şifre/parola girişini yaparak ulaşacakları kayıtlanmaya hazırlık sayfasından bilgi girişlerini eksiksiz olarak yapmaktadırlar. Öğrenciler, kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak eylül ayında ilan edilen kayıt tarihlerinde, öğrenim katkı bedelini ilgili banka hesabına yatırdıktan sonra, Ege Üniversitesi Kayıt Merkezi Binası’na bizzat gelerek kayıtlarını gerçekleştireceklerdir.

Ara ve son sınıflarda eğitim gören öğrenciler, her dönem başında akademik takvimde belirlenen tarihler arasında Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre ders seçimlerini yaparak kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrencilerin, eğitim öğretimin başladığı ilk beş iş günü mesai bitimine kadar Eğitim-Öğretim Katkı Paylarını, Garanti Bankası’nın Ege Üniversitesi Kampus Şubesi hesaplarına öğrenci numarası belirterek yatırdıktan sonra,  Öğrenci Bilgi Sistemine (http://std.ege.edu.tr) kendi şifreleri ile giriş yaparak ders seçme ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.
 
Ege Üniversitesi, Bornova - İzmir / TÜRKİYE • Tel: +90 232 311 10 10 • e-posta: intrec@mail.ege.edu.tr