Dünden Bugüne Ege Üniversitesi
Türkiye / İzmir
 
 

Aklın ve bilimin önderliğini hedefleyen Ege Üniversitesi, ulusal ve evrensel değerleri özümsemiş binlerce gencin eğitilmesini sağlamıştır ve yetiştirdiği öğretim elemanları ile Ege Bölgesindeki tüm üniversitelerin kuruluşunda ve gelişmesinde önemli roller oynamıştır.

Ege Üniversitesi; iyi yetişmiş, deneyimli öğretim kadrosu ve geniş araştırma olanakları ile toplumun gereksinimlerine uygun projeler yürütmekte, oluşturduğu sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif atmosferi öğrencileri, mensupları ve toplumla paylaşmaktır.

Ege Üniversitesi, 20 Mayıs 1955 tarihinde yayınlanan 6595 sayılı kanunla 9 Mart 1956 tarihinde, eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Ege Üniversitesi’nin ilk fakülteleri, 1955 yılında kurulan Tıp ve Ziraat Fakülteleridir. Aynı öğretim yılı içinde Yüksek Hemşirelik Okulu açılmıştır.  Yaklaşık yirmi yıllık bir zaman diliminde kuruluş sürecini tamamlayan Ege Üniversitesi’nde, değişik tarihlerde birçok yüksekokul ve enstitü açılmıştır. 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile 1982 yılında, o güne kadar bölgenin tek üniversitesi olan Ege Üniversitesi’nin içinden başka bir üniversite, Dokuz Eylül Üniversitesi doğmuş, Ege Üniversitesi’nin kampus alanı dışındaki fakülte ve yüksekokulları bu üniversiteye devredilmiştir.

Ayrıca, Ege Üniversitesi’nin Ege Bölgesi’nin çeşitli il ve ilçelerine yayılan fakülte ve yüksekokulları, bu illerde kurulan Pamukkale Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi gibi üniversitelerin ilk fakülte ve yüksekokullarını oluşturmuştur.  

13 fakülte, 8 enstitü, 6 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu ve 27 araştırma ve uygulama merkezi bulunan Ege Üniversitesi, yaklaşık öğretim elemanından oluşan deneyimli kadrosu, 55,000 öğrencisi ile bilgiyi yaşamla bütünleştirmek ve alanında uzman olarak yetişmek isteyen öğrencilerin ilk seçimleridir.   

 
Ege Üniversitesi, Bornova - İzmir / TÜRKİYE • Tel: +90 232 311 10 10 • e-posta: intrec@mail.ege.edu.tr